20 års garanti på glass

Av Lasse Nilson

Four Seasons Solar Products LLC gir 20 års skriftlig garanti på sine glas. Garantien omfatter eventuelle fabrikasjonsfeil, kondensskader og också brekkasje. Garantien gjelder ikke bare før deg som opprinnelig kjøper, men også for den du eventuellt selger ditt hus til i framtiden.

20 års garanti

Garantin gjelder nye glassleveranser og 20 år fra og med den opprinnelige monteringen. Den omfattar dog ikke glas som knuses under monteringen - eventuelle kostnader i forbindelse med den type uhell må du eller ditt forsikringsselskap selv ta.