EN INVESTERING I TRIVSEL


Vennligst fyll ut alle punktene i dette skjemaet, slik at vi kan tilby deg et glass tilbygg som er i tråd med dine ønsker. Det er best om du sender kopier av tegninger av ditt hus. Da kan vi tegne løsningene vi tilbyr. Tegningene må være i riktig  målestokk og ikke fotografert ovenifra. Dess mer data vi mottar fra deg  jo bedre kan vi tilpasse dine ønsker. Send gjerne et bilde  av huset ditt. Det kan hjelpe oss.

9fefa42b85feadfa7f8c1217dc691c5e
  • Hvordan ønsker du å benytte glass tilbygget?:

  • Ønsket front/tak?:

  • Ønsker du parapet?:

  • Plassering av dør?:

  • Hvor mange gavler eller sidevegger i glass vill du ha?:

  • Når vill du starte å bygge?:

  • Har du byggetilatelse?: